Fjärrvärme och Värmepump

Företagsanpassade kurser i Sverige AB
Fastighet
Teknik & Ingenjör
Sammanfattning
Utbildningstyp
Företagsutbildning
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 dag
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Distans
Löpande starter
Kort om utbildningen

Kursen tar upp möjligheter och problem med kombinationer av värmepumpar och fjärrvärme ur både fjärrvärmeleverantörens och fastighetsägarens synvinkel.

Olika värmekällor till värmepumparna, inkopplingsprinciper för värme och tappvarmvatten samt effekt- och energikonsekvenser behandlas.

En del i kursen är också att belysa hur olika fastigheters överproduktion av el i samband med solcellsinstallationer kan komma att användas för beredning av tappvarmvatten, med eller utan värmepump, i fastigheter med fjärrvärme.

Del av kursinnehåll

 • Värmepumpens specifika egenskaper (värmepumpteknik)
 • Effekttäckning – energitäckning
 • Vanliga kombinationer av värmepumpar och fjärrvärme i bostäder
 • Framtida kombinationer av varmvattenproduktion mha solel och fjärrvärme
 • Olika värmekällors egenskaper map energi och effekt
 • Inkopplingsprinciper tappvarmvatten och vvc
 • Dimensionering tappvarmvattenackumulatorer
 • Inkopplingsprinciper och styrning värme (serie-, parallell m.fl.)
 • Returtemperatursproblematiken
 • Olika fjärrvärmeavtal (energi, effekt mm.)
 • Ekonomi för kunden
 • Grupparbete

 

Vad kostar kursen? 
Varje kurs, föreläsare och tillfälle ser alla olika ut och därmed också kostnaden. Efter vi lyssnat in dina önskemål med kursen, ort för var kursen önskas hållas och ungefärligt antal kursdeltagare så ges du ett fast pris i en förutsättningslös offert med tillhörande kursplan. 

 

Läs mer och ansök
Om Företagsanpassade kurser i Sverige AB

              Vi kan kompetensutveckling!
Med över 1000 nöjda och återkommande kunder
 moderniserar vi branschen - alltid på kundens
        villkor med branschens lägsta priser,
         snabb service och vassa föreläsare.

 Vi erbjuder över 150 kompetensutbildningar för
             8 branschindelningar och har en
       utbildningslösning för de flesta sektorer
               - hör av dig idag så pratar vi
                     kompetensutveckling!

Utbildningstyper
Företagsutbildning
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Liknande utbildningar

Artiklar