Blocket Utbildning är en del av

Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Malmö universitet
Teknik & Ingenjör
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 år
Pris
125 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar, där olika hållbarhetsaspekter ställs på sin spets. Utveckling av infrastrukturer, transporter, bebyggelse eller förändringar i livsmönster i staden påverkar kraftigt och långsiktigt förutsättningar för en hållbar utveckling. Eftersom olika aspekter av hållbarhet är sammanvävda, ställs höga krav på kompetensen hos de som driver utvecklingen, vare sig det är inom forskning eller olika organisationer och företag.Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som organisering och ledning av långsiktiga utvecklingsprocesser, konkreta projekt eller arbeta som utredare inom området hållbara städer. Du kommer att få förståelse för aktuella perspektiv på hållbar stadsutveckling och de avvägningar som ingår i detta.
Om Malmö universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök