Blocket Utbildning är en del av

Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi, 100 YH-poäng

YRGO
Sjukvård
Teknik & Ingenjör
Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi, 100 YH-poäng beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkeshögskola (YH)
Studietakt
Deltid
Studielängd
1 år
Pris
Avgiftsfritt
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen

Har du ett intresse för välfärdsteknik och att förbättra livskvaliteten för människor? Den här ettåriga vidareutbildningen ger dig kompetens att handleda och utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga i det digitala förändringsarbetet på din arbetsplats.

OM UTBILDNINGEN
Under utbildningen får du bland annat lära dig

  • att handleda och utbilda vård- och omsorgstagare, anhöriga och personal i tekniska lösningar som kan förbättra omsorgstagarens trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället
  • att leda studiecirklar med inriktning välfärdsteknologi och tekniska vardagslösningar
  • hur du kan bidra till goda hälsofrämjande miljöer och kvalitetsarbete i verksamheten
  • att samverka med och medverka i tvärprofessionella team
  • att dokumentera inom verksamhetsfältet och att arbeta utifrån gällande lagstiftning
  • etik, värdegrund och teorier kopplat till välfärdsteknologi.


ATT ARBETA SOM SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA ELLER SPECIALISTSTÖDASSISTENT
Som specialistutbildad undersköterska eller stödassistent får du en viktig roll i att implementera nya arbetssätt och hitta nya användningsområden för digital teknik som kan förbättra livskvaliteten för äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, appar och interaktiva skrivtavlor är exempel på teknik som kan öka trygghet, delaktighet och självständighet.

Rollen innebär att du ger teknikstöd och utbildar vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga. Du ser till att verksamheten arbetar i enlighet med lagstiftningen inom området och reflekterar över de etiska dilemman som kan uppstå.

Logga för YRGO
Om YRGO

Vi har ett brett urval av yrkeshögskoleutbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke.

Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH)
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök