Pedagog i fritidshem, 300 YH-poäng

YRGO
Utbildning
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkeshögskola (YH)
Studietakt
Heltid
Studielängd
2 år
Ansökan öppnar
Vår 2020
CSN
Läs mer och ansök
Utbildningsstarter
Göteborg
1 september 2020
Kort om utbildningen

Vill du arbeta med att ge elever en meningsfull tid i skolan? Som pedagog i fritidshem stöttar du eleverna i deras lärande, identitetsskapande och sociala utveckling. Under utbildningen får du utveckla ditt ledarskap och lära dig att arbeta med fritidshemspedagogik och värdegrundsfrågor.

Under utbildningen får du bland annat

  • kunskaper och förståelse om barn och ungdomars identitetsskapande, grupprocesser, sociala normer och värden
  • lära dig hur du kan använda digitalisering och digitala verktyg för elevens lärande samt för administration, information, kommunikation och dokumentation
  • kunskaper om hälsa, återhämtning och rekreationens betydelse för en hälsosam livsstil och hur du kan arbeta med dessa delar i fritidshemmet
  • lära dig metoder för att kunna introducera en variation av fritidsformer och fritidsutövande i fritidshemmet, till exempel idrott, naturliv, kultur och skapande verksamhet
  • utveckla ditt ledarskap, din kommunikativa förmåga och konflikthantering
  • kunskaper om fritidspedagogik, elevens lärande i fritidshemmet och arbetssätt som bygger på demokratiska principer och processer
  • insikt i hur elevers olika bakgrund påverkar förutsättningar och behov i skolan
  • kunskaper om grundskolans och fritidshemmets läroplan, skollagen, barnkonventionen och övriga styrdokument.

ATT ARBETA SOM PEDAGOG I FRITIDSHEM
Som pedagog i fritidshem arbetar du med elever i åldern 6-12 år. Du erbjuder eleverna en meningsfull fritid före, under och efter skolan med utgångspunkt i deras behov, intressen och erfarenheter. Lärandet i fritidshemmet ska i stor grad vara upplevelsebaserat och situationsstyrt.

Studielängd: 1,5 år

Läs mer och ansök
Om YRGO
Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH)
Utbildarens webbsajt
Läs mer och ansök

Artiklar

Visa fler