Blocket Utbildning är en del av

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Stockholms universitet
Utbildning
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
3 år
Pris
360 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 leder till examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om240 hp enligt nedan.30 hp matematik30 hp svenska15 hp engelska15 hp naturvetenskap och teknik15 hp samhällsorienterande ämnen15 hp i valbart fördjupningsområde(naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen)60 hp utbildningsvetenskaplig kärna30 hp verksamhetsförlagd utbildning30 hp självständigt arbete (två arbeten om 15 hp vardera)Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till relevant skolform och syftar till att studenten ska få erfarenhet av att planera och leda pedagogisk verksamhet samt erfarenhet och kunskaper om övriga aspekter av yrkesverksamheten.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök