Hitta en utbildning som passar just dig!
Här på Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.

Utbildningar inom Lärare

3 utbildningar hittades
Utbildningstyp
Studieform
Studietakt
Studielängd
Avgifter
Sen ansökan
Utbildningsstart
Plats

Utbildningar inom Lärare

3 utbildningar hittades
Beskrivande bild för utbildningar inom Lärare

Vill du vara med och hjälpa till att bygga upp Sveriges lärarkår? Hitta en utbildning till lärare, pedagog eller lärarassistent här bland våra annonser och känn glädjen av att motivera barn och unga. Läs mer

Trafiklärare

Yrkeshögskola (YH)
Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som ger dig en stabil teoretisk och praktisk grund för att arbeta som trafiklärare. Det är stor brist på trafiklärare och du har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning. Utbildningen uppbyggt kring tio delkurser som ger dig ämneskunskaper som är viktiga för att verka som trafiklärare undervisningskompetenser kring dina ämneskunskaper 15 veckors praktik (lärande i arbetslivet, LIA) på trafikskolor för att du ska lära dig hur dina kunskaper kan omsättas i verkliga situationer med elever. Här knyter du också värdefulla kontakter när du ska söka jobb. tillfälle att fördjupa dig inom någon del som behandlats under utbildningen.
Komvux Värmdö

Design av digital didaktik

Yrkeshögskola (YH)
Vår distansutbildning Design av digital didaktik riktar sig till dig som arbetar som pedagog eller lärare inom skolväsendet. Använder du digital teknik i din undervisning men vill ta ett steg framåt? I denna utbildning tar vi steget vidare och ser hur tekniken passar in i din undervisningssituation som helhet. Målet med kursen är att du ska få kunskaper och färdigheter för att sätta in befintliga och nya kunskaper i ett större didaktiskt sammanhang. Att väva in de digitala verktygen i teman, och att vidga klassrummet utanför dess fysiska gränser. Just nu kanske det är viktigare än någonsin att kunna utbilda och möta eleverna på bästa sätt. Denna utbildning kommer hjälpa dig att öka dina kunskaper om digitalt lärande i ett större sammanhang och ge dig färdigheter att använda olika tekniska lösningar på ett sätt som effektiviserar undervisningen i sin helhet. Utbildningen innehåller tre kurser. Vetenskaplig teoribildning kring digital didaktisk design Digitalisering och utbildningsverksamheter Digital design i klassrummet I denna utbildning och ovanstående kurser kommer de studerande få kunskaper om möjligheter och utmaningar i undervisning i tekniktäta miljöer. Utbildningen utgår från utbildningsvetenskaplig teori, bildning och forskning. Utbildningen och kurserna tar även upp hur innehåll, pedagogiska metoder och användning av digitala teknologier samverkar i klassrumspraktiken.
ABF Vux

Ridlärarutbildning

Yrkeshögskola (YH)
Utbildningen till Ridlärare bedrivs på heltid under 1 år och förläggs till ridanläggningen i Olofström. Svenska ridförbundets yrkesprov SRL 1 erbjuds inom ramen för utbildningen. Under utbildningstiden får de studerande låna för ändamålet välutbildade hästar. Som studerande har du också möjlighet att ta med och stalla upp egna hästar. Utbildningens upplägg skapar möjligheter för outbildade ridlärare att gå utbildningen samtidigt som du jobbar. Undervisningen genomförs omväxlande i grupp och enskilt. Föreläsningar kommer att varvas med färdighetsträning, grupparbete, seminarier och redovisningar samt inbjudna gäster. Efter avslutad utbildning har man bl a fått: Kunskaper om hästens anatomi och fysiologi, skötsel, behov och beteende, tillämpad lagstiftning, tävlingsreglemente, drift och skötsel av ridskoleverksamhet, pedagogik, metodik. Färdigheter i att rida hästar i dressyr och hoppning, i att planera, genomföra och utvärdera lektioner för olika typer av grupper. Kompetenser för att kunna utveckla elevers kunskaper om hästar och ridning, utbilda hästar med mål att uppnå god fysik, kondition, ridbarhet och hållbarhet, driva och sköta anläggning i samverkan med ledare i verksamhet
Yrkeshögskolan Syd Olofström

Lärarutbildningar

Sverige behöver duktiga och motiverade lärare. Med en utbildning till lärare kan du förse landets skolor, universitet och förskolor med glädje och kunskap. Andra yrkesroller du kan studera till är pedagog eller lärarassistent. Den gemensamma nämnaren är att du tycker om närheten till människor, barn och ungdomar och vill bidra till deras livsutveckling och kunskapstörst. Hitta din utbildning som lärare här hos oss på Blocket Utbildning!

Framtidsyrket som lärare

Läraryrket har blivit kraftigt åsidosatt den senaste tiden i Sverige och landet behöver fler kompetenta lärare inom många områden. Vill du vara med och bidra till detta ska du definitivt gå en utbildning som lärare. Välj mellan både praktiska, teoretiska och konstnärliga ämnen och se till att barn får en bra start i livet.

Läraryrkets många områden

Rollen som lärare är full av utmaningar, självutvecklande och varierande. Utöver själva undervisningen ingår mycket annat arbete som kursplanering, betygsättning och förmågan att hantera elevers kulturella och sociala olikheter.

Vilken lärarroll passar dig?

Sporras du av att arbeta med barn? Vill du bidra som extra hjälp till elever med inlärningssvårigheter? Eller är det kanske rent av körskolelärare som intresserar? Här på Blocket Utbildningar listar vi en massa utbildningar som lärare inom förskola, grundskola, gymnasium, universitet och körskola som kan vara klippta och skurna just för dig.

  • Förskollärare. Bli en viktig del i utvecklingen hos barn i förskoleåldern genom att vara med och forma dem tidigt och motivera dem till att studera.
  • Trafiklärare. Att ta körkort är en stor del av en människas liv. Som trafiklärare undervisar du både teori och är en guide ute på vägarna.
  • Speciallärare. Vissa elever behöver mer stöttning än andra, kanske på grund av inlärningssvårigheter eller funktionshinder. Som speciallärare underlättar du för dem.
  • Ämneslärare. Här undervisar du i specifika ämnen i utvalda årskurser men bemöter också olika ämnen som demokrati, digital kompetens och språkutveckling
  • Lärarassistent. Även läraren behöver en högra hand. Som lärarassistent tar du det första klivet in i läraryrket och bistår läraren med planering och undervisning.

Inspirera till motivation!

Oavsett om du läser en ämneslärarutbildning, grundlärarutbildning, masterprogram eller en kompletterande kurs, handlar yrket som lärare, assistent eller pedagog om att bidra till stimulans av barn och ungas utveckling. Motivering är nyckeln till elevernas vilja att fortsätta sina studier och bli medvetna om sina egna förmågor. 

Studier på dina villkor

Här på Blocket finns många lärarutbildningar på varierande nivå med hög kvalitet som ger stora jobbchanser. Din livssituation och dina önskemål är avgörande för hur du vill studera, och i vilken utsträckning. Välj mellan studietakt, utbildningstyp, längd och ort med mera. Plugga på distans, på del- eller heltid eller vid skolbänken och upptäck fördelarna med att läsa teori och vara ute på praktik.

Till toppen