Blocket Utbildning är en del av

Förskollärarprogrammet

Karlstads universitet
Utbildning
Förskollärarprogrammet beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
3 år
Pris
525 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Fria sökord: Lärande Förskola Barn Pedagogik Förskoleklass Förskollärare
Om Karlstads universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök