Blocket Utbildning är en del av

Integrationspedagog

Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen
Utbildning
Integrationspedagog beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Yrkeshögskola (YH)
Studietakt
Deltid
Studielängd
2 år
Pris
Avgiftsfritt
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen

Sverige står inför stora utmaningar när det handlar om Integration och Inkluderings arbete för den stora grupp människor som har kommit och fortfarande tar sin tillflykt till Sverige. Många kommer kanske att stanna i Sverige och bygga sin nya framtid här. Andra kommer att vara tvungna att återvända till sina hemländer.

Detta är människor med väldigt olika förutsättningar. En del har en utbildning med sig från sitt hemland, andra inte. Många bär på otäcka minnen efter de trauman som flykten och/eller tillvaron orsakat. Dessa människor befinner sig och kommer att befinna sig under överskådlig tid i våra reguljära utbildningssystem, i arbetsmarknadsåtgärder, på arbetsplatser samt i särskilda boenden.

Om Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen
Utbildningstyper
Yrkeshögskola (YH)
Läs mer och ansök