Blocket Utbildning är en del av

Magisterprogram i Barnkultur

Stockholms universitet
Utbildning
Magisterprogram i Barnkultur beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Heltid
Studielängd
1 år
Pris
90 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök