Blocket Utbildning är en del av

Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd

Stockholms universitet
Utbildning
Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
3 år
Pris
180 000 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Utbildningen har sitt fokus på, och ska ge en fördjupad kompetens inom, tillämpad beteendeanalys (TBA) och autismspektrumtillstånd. Programmet ges i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Utbildningen ger dig fördjupad kompetens i specialpedagogik, och kan även förbereda dig för fortsatta studier på forskarnivå. Du kommer att få kritiskt granska forskning samt utforma interventioner grundat på både forskning och evidensbaserad praktik, där också behov och förutsättningar hos individen och dennas kontextuella miljö vägs in. Programmet är utformat för att möta behovet av kompetenta forskande praktiker. Målsättningen är att ge dig en gedigen grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom förskola, skola, habilitering och elevhälsovårdsteam.
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök