Blocket Utbildning är en del av

Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling

Stockholms universitet
Utbildning
Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling beskrivande bild
Sammanfattning
Utbildningstyp
Universitet / Högskola
Studietakt
Deltid
Studielängd
3 år
Pris
161 250 kr
CSN
CSN-berättigad
Läs mer och ansök
Kort om utbildningen
Speciallärarprogrammet syftar till en professionell och akademisk kompetens. Varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet.Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med det stoff som kursen behandlar. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna.Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet.Speciallärarprogrammet ges med fem olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:Dövhet eller hörselskadaMatematikutvecklingSynskadaUtvecklingsstörningSpråk-, skriv- och läsutveckling
Om Stockholms universitet
Utbildningstyper
Universitet / Högskola
Läs mer och ansök