Det här är vår betasajt! Här kan du se nya Blocket Utbildning växa fram.

Agil Projektledare
Distans

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

26 augusti 2019

Utbildningslängd

2 år

Studieort

Distans

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen


Utbildningen Agil projektledare är riktad till dig som vill utöka din kompetens och förståelse för agila metoder inom projektledning. Agil projektledning är på stark frammarsch på den svenska marknaden och har visat dokumenterat goda resultat. Metodiken ersätter i många fall traditionell projektledning, men även kombinationen agila och traditionella metoder har visat sig vara framgångsrikt.

Ett agilt arbetssätt innebär täta avstämningar och större utrymme att förändra och anpassa planen efter nya faktorer som tillkommer under projektets gång. Dagens snabba tempo är en av anledningarna till att agil projektledning blivit både populärt och kostnadseffektivt - ett rörligt synsätt, ett agilt synsätt, många fall överträffar i många fall en spikad projektplan.

Agil projektledning har sitt ursprung inom IT-sektorn vilket också är den bransch som har störst uttalat behov av professionell kompetens i ämnet. Inom exempelvis webbutveckling, systemutveckling och applikationsutveckling är agila metoder av mycket stor betydelse för effektiv projektledning.

Utbildningen sker på distans, vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor.

TÄNKBARA YRKESROLLER EFTER UTBILDNINGEN:

  • Agil projektledare
  • Projektledare, IT, programvaruutveckling
  • Projektledare, IT, systemutveckling
  • Agil coach
  • Agil teamledare
  • Förändringsledare

UTBILDNINGSMÅL:
Utbildningen agil projektledare ger dig aktuell kunskap och kompetens för att driva agila projekt. Du utvecklar såväl strategiska som operativa färdigheter inom planering, ledning och dokumentation.