Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Blocket Utbildning är en del av

Användarvillkor Blocket Utbildning

Gällande från den 1 september 2020

Välkommen till Blocket Utbildning, vad kul att du har hittat hit! Blocket Utbildning är en plattform där utbildningsaktörer och blivande studenter kan mötas. Vi hjälper våra besökare att hitta rätt i utbildningsdjungeln.

Inledning

Tjänsten Blocket Utbildning tillhandahålls av Blocket AB, org nr 556610-3429 (“Blocket”, “vi” eller “oss”) i Sverige. Blocket ingår i Schibsted-koncernen (“Schibsted”). Mer information om Schibsted och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här.

När du använder Blocket Utbildning åtar du dig att följa dessa användarvillkor.

För dig som annonserar på Blocket Utbildning

För annonsering på Blocket Utbildning gäller villkoren för annonsering som du hittar här.

Hantering av personuppgifter

I vår personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar med att skydda dina uppgifter när du använder Blocket Utbildning.

Din användning av Blocket Utbildning

Blocket Utbildning ger dig som användare möjlighet att söka efter utbildningar och komma i kontakt med utbildningsaktörer. Du får inte använda Blocket Utbildning på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. När du använder Blocket Utbildning måste du följa svensk lag och våra regler.

Blocket förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av användare som missbrukar, manipulerar eller använder Blocket Utbildning i strid med användarvillkoren.

Om du vill använda Blocket Utbildning i kommersiellt syfte, i annan egenskap än annonsör eller student, måste du inhämta skriftligt godkännande från Blocket.

Användarkonto

För att kunna använda vissa funktioner på Blocket Utbildning krävs det att du har ett användarkonto, detta gäller exempelvis om du vill skapa en bevakning eller spara annonser som du tycker verkar intressanta. Blocket Utbildning använder sig av Schibsteds inloggningslösning, vilket innebär att du behöver ett Schibsted-konto för att logga in på Blocket Utbildning. Du kan läsa mer om vad ett Schibsted-konto är här.

Vårt ansvar och skyldigheter

Vi ansvarar inte för de utbildningar som annonseras på Blocket Utbildning eller för att information som presenteras på Blocket Utbildning är korrekt, relevant eller fullständig. Vi kan alltså inte ställas till svars för avsaknad av information eller felaktig information som lämnas i annonsen, av utbildningsaktör eller av annan användare.

Blocket har ingen skyldighet att kontrollera annonser, att inkludera annonser i våra sökresultat eller på andra ställen och kan utesluta eller ta bort annonser från webbplatsen på de grunder som anges i våra annonseringsvillkor.

Blocket garanterar inte en kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Blocket Utbildning. Driften av Blocket Utbildning kan komma att störas av ett antal funktioner utanför Blockets kontroll och Blocket ställer därför inga garantier som gäller Blocket Utbildnings funktion eller tillgänglighet. Blocket kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba användaren med anledning av detta.

Vi tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av din användning av Blocket Utbildning.

Blocket ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Blocket Utbildning som en direkt följd av vårdslöshet från Blockets sida. Blocket ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador.

Förändringar i tjänsten

Blocket har rätt att göra ändringar av Blocket Utbildnings innehåll, design och funktioner utan föregående meddelande. Blocket kan också när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Blocket Utbildning eller ersätta Blocket Utbildning med andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Blocket Utbildning.

Länkar till andra webbplatser

Annonser och innehåll på Blocket Utbildning kan innehålla länkar till annonsörers och andra tredje parters webbplatser. Blocket ansvarar inte för länkade webbplatser.

Immateriella rättigheter

Blocket, eller Blockets licensgivare, är innehavare av de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och den information som görs tillgänglig på Blocket Utbildning. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Blocket Utbildning. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Blocket Utbildning.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering etc och andra metoder för systematisk användning av innehållet på Blocket Utbildning är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Blocket.

Det är inte heller tillåtet att samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något annat sätt använda innehåll på Blocket Utbildning, eller tillgängliggöra information som finns på Blocket Utbildning på andra annonseringsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art.

Skadeersättning

Du åtar dig att hålla Blocket skadeslöst för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av att du agerat i strid med dessa användarvillkor, gällande lag eller tredje parts rättigheter.

Ändringar i användarvillkoren

Blocket har rätt att ändra dessa användarvillkor och kommer då att publicera de ändrade villkoren på Blocket Utbildning. De nya villkoren blir gällande för användare av Blocket Utbildning från och med det datum de publiceras på Blocket Utbildning.

Överlåtelse

Blocket har rätt att utan ditt samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted-koncernens moderbolag, Schibsted ASA, eller till en tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Blocket Utbildning.

Tillämplig lag och tvister

Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Om du är konsument och har klagomål på Blocket Utbildning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på Blocket Utbildning eller på dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på kundservice.utbildning@blocket.se.

Blockets kontaktuppgifter är Blocket AB, 105 18 Stockholm.

Meddelande till dig som användare skickas per mejl till den mejladress som du har registrerat i ditt konto.